Védd magad

Védd magad


 

Tisztelt Cégtulajdonos, Tisztelt Ügyvezető, Tisztelt gyakorló Vállalkozó!


Sajnos a tartós és végleges sikerhez nem elég sem a sikeres cégalapítás, sem a nyereségesen működő vállalkozás! Valami még hiányzik!?


Tegyük fel, hogy sikeres-nyereséges a vállalkozása, sikerült profitot elérnie. Mi van, ha ekkortájt jön egy adóellenőrzés? Ez akár véletlenül vagy más vállalkozással kapcsolatban is bekövetkezhet!


Ha mindez felkészületlenül éri a céget vagy az ezzel kapcsolatos teendőket kontrollálatlanul bízza rá a könyvelőre, pont azt a kis profitot bukhatja el, amiért az egész vállalkozást létrehozta.Tanulság!:

 


Az üzleti ismeretek mellé okvetlenül szükséges legalább olyan szintű jogi, adójogi, sőt büntetőjogi ismeretre szert tenni, hogy az ilyen helyzeteket tudja kezelni. Szembe tudjon szállni a hatóságok túlkapásaival, olykor inkorrekt eljárásával, illetve megfelelően tudja kontrollálni ügyvédjét, könyvelőjét. Akinek ez nem sikerül, mindent elbukhat!Saját érdekében javasoljuk, hogy Ön, üzlettársa, családtagja, gyermeke vegyen részt jogi képzésünkön, ahol nem csak a vállalkozással összefüggő ismereteket, hanem civilként is használható jogi praktikákat is tanítunk.


 

Tisztelt Érdeklődőnk, Tisztelt Ügyfelünk!


Első ránézésre az tűnik logikusabbnak, ha először az üzleti képzésen vesznek részt, és azután a jogi képzésen.

Tekintve azonban, hogy már az ügyvéd, a könyvelő, a munkatársak kiválasztásánál - a megfelelő kontrollálás miatt - szükség van jogi alapismeretekre, azt javasoljuk, hogy először a jogi képzésen vegyenek részt.


 

Segítünk:

06-20-915-1505

06-20-626-9194


Kérjük, olvassa el alábbi írásunkat, melyből megtudhatja, hogy miért van szinte minden esetben természetes erőfölényük a hatóságoknak a kisvállalkozókkal szemben:


Adó-psziché


Hogyan fordítsuk javunkra a hatóság természetes erőfölényét


Érte már Önt hátrány saját vagy cége adóvizsgálatainak kapcsán? Biztosan ismer olyanokat, akiket igen! Azt is tudja, hogy ez miért történt? Biztos, hogy nem kizárólag azért, mert a könyvelése nem vagy nem teljesen volt rendben.


A Céghmester álláspontja szerint nem csak szakmailag kell kiválóan felkészülni az adóellenőrzésre, illetve a hatóságokkal történő küzdelemre, hanem kommunikációs és pszichikai eszközökkel is (mint ahogy ezeket bizonyos esetekben a hatóságok is alkalmazzák az adózókkal szemben).


Az adóellenőrzés az ellenőrzésben résztvevő (rutintalan-naív) adózó szempontjából egy nehezen kezelhető pszichikai állapot, legtöbb esetben pszichikai teher, illetve kommunikációs feladat és kihívás. Ezek figyelmen kívül hagyása, illetve nem megfelelő kezelése azonnal az adózó hátrányára, azaz a hatóság javára billenti a mérleget.


A hatóság-egyén közötti küzdelem abban az esetben, ha azt nem kezelik megfelelően, evolúciós okokra visszavezethetően egy egyenlőtlen küzdelem lesz, melyből a legtöbb esetben a hatóság jön ki győztesen. Ennek magyarázatát a humánetológia tudománya adta meg: a kulcs az emberekben (és állatokban) egyaránt jelenlévő agresszió, mely a túlélésért folytatott harc evolúciós szükségszerűsége.


A humánetológia azt is bizonyította, hogy az agresszió szintje az egy csoporton belüli egyedek között általában alacsony, csoportok és más csoportok között, illetve csoportok és a csoportba nem tartozó egyedek között pedig magas.


A civilizáció fejlődésével egyes egyének agressziós szintje csökkent, a csoportok, szervezetek úgynevezett csoport-agressziója pedig fennmaradt sőt erősödött és burkoltabb, kulturáltabb, nehezebben észlelhető formákat öltött.


Sok adózó az Adóhatósággal történő személyes érintkezéskor nem képviseli megfelelően saját érdekeit (alacsony egyéni agressziós szint), legtöbbször abból a téves feltevésből kiindulva, hogy ha nem vitatkozik, nem mond ellent az Adóhivatalnak, akkor azt pozitívumként a javára írják. A valóság és a tudomány épp az ellenkezőjét bizonyítják: a hatóság - természeténél fogva - kihasználja az egyén alacsony agressziós szintjéből eredő gyengeségét és érvényesíti a maga magasabb szintű csoport-agressziójából következő erőfölényét. Tehát objektív, tudományos szükségszerűségről van szó és nem arról, hogy a hatóság szándékosan rossz vagy gonosz lenne.


Fenti helyzetet tovább nehezítheti, hogy a hatóság részéről eljáró személynek is van egyéni agressziós szintje és kommunikációs, valamint pszichológiai tulajdonságainak következményei is hatással vannak/lehetnek az adott ügyre. (A hatóság részéről eljáró személyek ilyen tulajdonságai jelentős szélsőségek között nyilvánulhatnak meg, a kifejezetten agresszív típustól egészen a csendes, sokak által "mosolygós-gyilkos"-nak nevezett típusig. Az elsőtől nem szabad megijedni, a másodiknál pedig nem szabad bedőlni.)


Fentiekből következően a hatóságok természetes csoport-agressziós szintjének ellensúlyozása érdekében minden adózónak határozottan képviselni kell érdekeit. Az adózót az Adóhatósággal szemben is megilleti a fegyveregyenlőség elve, de erről az adózónak kell gondoskodnia, azaz muszáj kellő talpraesettséggel eljárni, illetve ha arra önállóan nem képes, akkor ilyen irányú segítséget igénybevenni.

 


Tisztelt Érdeklődőnk! Tisztelt Ügyfelünk!


Jó, ha tudja, hogy az emberek kb. 95%-ának (beleértve az Adóhatóság munkatársait és az adózókat is) a csoport-agressziós probléma létezéséről semmilyen fogalma-információja nincs és főleg nincs annak kezeléséről. Ebből következik, hogy aki ezt az adott szituációkban tudatosan kezeli-megoldja, az jelentős előnyhöz juthat a hatóságokkal szembeni küzdelme során. Használja ki Ön is!


Fentiek kapcsán a Céghmester segít, azonban ebben az esetben a segítség természetéről weboldalunkon nem tudunk tájékoztatást adni, hiszen ennek közreadása az ellenérdekelt felek felkészítését, segítését jelentené ügyfeleinkkel szemben. Kérjük, hogy segítségét forduljon hozzánk bizalommal, közel 15 éves tapasztalattal rendelkezünk kemény hatósági kontaktus szituációk kezelésében.


Figyelem! A Céghmesternek nem áll szándékában megbántani sem a hatóságokat, sem azok bármelyik munkatársát! Írásunk célja csupán az, hogy honlapunk olvasóinak felhívjuk figyelmét a fentebb körülírt, megváltoztathatatlan tudományos szükségszerűségre.