Kft alapítás menete

 

Kft alapítás menete

 


Kft alapítás menete, Kft alapítás jogi menete

 

A kft alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végig vitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

 

 

Kft alapítás menete 1. lépés – adategyeztetés, adatfelvétel

A Kft alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft alapítás esetén minimum 3 M Ft), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a kft alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
2012. március 1-től a kft alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.

Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.

 

Kft alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés
A kft alapítás menete során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

 

Kft alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése
A kft alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban Kft alapítás esetén az illeték 50.000 Ft, közzététel nincs, Kft módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

 

Kft alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása
A Kft alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.

Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a Kft alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

 

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő.

 

Kft alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése
A kft alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a Kft alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. A Kft alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő Kft alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a kft alapítás menete.

 

Kft alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett kft iratainak átadása
Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően - mindent rendben talált és a Kft alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).


Tisztelt Érdeklődőnk/Tisztelt Ügyfelünk!

A kft alapítás menete egyszerű, ugyanakkor összetett folyamat, ezért sok iroda elrontja. Ha nem szeretne csalódni, idegeskedni, bízza ránk a kft alapítás  megszervezését! A Céghmesternél a kft alapítás menete hibátlanul, pontosan úgy történik, ahogy azt weboldalainkon részletezzük.

 

Segítünk:

06-20-915-1505

06-20-626-9194


A vallalkozasinditas.net oldal kft alapítás menete menüpontjának célja, hogy a lehető legegyszerűbbé és a leggyorsabbá tegyük a kft alapítást.

 


A Kft alapítás jogi teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni. A kft alapítás menete során a Céghmester kizárólag szervezőként és koordinátornként közreműködik.