Bt alapítás menete

 

Bt alapítás menete

 


Bt alapítás menete, Bt alapítás jogi menete

 

A bt alapítás ügyvédi/jogi menetének sikeres végig vitele, melynek eredménye a bejegyzett cég

 

Bt alapítás menete 1. lépés – ügyvédi adatfelvétel

A bt alapítás menetének megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a bt alapítás menetének végig viteléhez, ezen belül a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.


2012. március 1-től a bt alapítás menete során a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek díja 1.000 Ft/ingatlan.


Ugyancsak 2012. március 1-tõl, amennyiben külföldi természetes személy vagy gazdasági szervezet érdekelt magyarországi gazdasági társaságban, úgy annak kötelező kézbesítési megbízottat igénybe vennie küldeményeinek átvétele céljából.


Az adatfelvétel egyben ügyvédi megbízás is, ezért a legtöbb ügyvéd ilyenkor foglalót kér, melynek összege általában 20.000 Ft.
Amennyiben adatfelvételt megelőzően könyvelői, adószakértői tanácsadás szükségessége merül fel könyvelőink, adószakértőink rendelkezésre állnak.

 

Bt alapítás menete 2. lépés – ügyvéd általi iratkészítés
Az adatfelvétel során megadott adatok és hatályos jogszabályok alapján az ügyvéd az előre megbeszélt aláírási időpontra előkészíti a cégiratokat a szükséges példányszámban.

 

Bt alapítás menete 3. lépés – az eljárási költségek megfizetése
A bt alapítás menete során külön kérésre segítséget nyújtunk az eljárási költségek átutalásában. Egyszerűsített cégeljárásban bt alapítás esetén az illeték 25.000 Ft, közzététel nincs, bt módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

 

Bt alapítás menete 4. lépés – az okiratok ügyvéd előtti aláírása
A bt alapítás menete során az ügyvéd által elkészített okiratok aláírására kizárólag az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.

Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására, valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a bt alapítás hátralékos díjainak és költségeinek megfizetésére is.

 

2012. március 1-től az ügyvédeknek kötelezően úgynevezett ügyfél azonosítást (JÜB) kell végezniük, mely kb. 5-10 perccel megnövelheti az aláírási eljárás időtartamát. Az ügyfél azonosításnak költség vonzata is van, belföldi személyek esetén 1.670 Ft/fő, külföldi személyek esetén 2.730 Ft/fő.

 

Bt alapítás menete 5. lépés – az iratok cégbírósági beküldése
A bt alapítás menetének következő lépése során az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a bt alapítás iratait a Cégbíróságra. Itt az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről az ügyvéd értesíti az ügyfeleit. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvéd a cég képviselőjével egyeztet a szükséges teendőkről. A bt alapítás bejegyző végzését az ügyvéd a társaság részére és a számlavezető bank részére küldi meg kizárólag e-mailben, a jogszabály által meghatározott formátumban.

 

2012. január 2-a óta már némi tapasztalat is felhalmozódott az új törvények alapján történő bt alapítás menete területén, elmondható, hogy a legtöbb céget 2-3 nap alatt bejegyzik, csak néhány esetben húzódik el ennél tovább a bt alapítás menete.

 

Bt alapítás menete 6. lépés – a bejegyzett bt iratainak átadása
Ha a Cégbíróság – az adószám megküldését követően - mindent rendben talált és a bt alapítás bejegyzésre került, az ügyvéd átadja ügyfele részére az összes őt megillető papíralapú iratot (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).

 


Tisztelt Érdeklődőnk/Tisztelt Ügyfelünk!

A bt alapítás menete egyszerű, ugyanakkor összetett folyamat, ezért sok iroda elrontja. Ha nem szeretne csalódni, idegeskedni, bízza ránk a bt alapítás  megszervezését! A Céghmesternél a bt alapítás menete hibátlanul, pontosan úgy történik, ahogy azt weboldalainkon részletezzük.

 

Segítünk:

06-20-915-1505

06-20-626-9194


A vallalkozasinditas.net oldal bt alapítás menete menüpontjának célja, hogy a lehető legegyszerűbbé és a leggyorsabbá tegyük a bt alapítást.


A bt alapítás jogi teendőit kizárólag ügyvéd jogosult végezni, illetve kontrollálni. A bt alapítás menete során a Céghmester kizárólag szervezőként és koordinátornként közreműködik.